På Spor af Kunst og Ord er et partnerskabsprojekt mellem Børnehuset Klods Hans, ARoS – Aarhus Kunstmuseum og Børnekulturhuset. Et projekt, som arbejder med kunst og kultur som et sprogstimulerende værktøj. Dette gennem vidensdeling, kompetenceløft, kunstnerbesøg og workshops på ARoS.

”Og hvem ved –måske sidder de lige pludselig i skolen og siger barok eller revolution. Ingen ved hvad det bringer med sig,”
Lene Krone, Børnehuset Klods Hans

Partnerskabsmodel

Herudover ønsker vi i projektet, at skabe en model for partnerskaber mellem kulturinstitutioner og dagtilbud i Aarhus Kommune. Erfaringerne fra partnerskabet med Klodshans kommer til at danne grundlag for en kunst-sproglig inspirationsbog, som kan inspirere andre pædagoger i Aarhus Kommune til arbejdet med læreplanstemaer samt til at bruge modellen for partnerskaber mellem dag- tilbud og kulturinstitutioner.

Inspiration

Projektet er nu afsluttet, og alle kan arbejde videre med de erfaringer og ideer som er kommet fra På Spor af Kunst og Ord.

Læs en artikel om projektet her

Vi har med vore partnere udviklet et inspirationskatalog, som er sendt ud til alle daginstitutioner i Aarhus Kommune. Er du interesseret i én eller flere eksemplarer af kataloget, kan de købes på Børnekulturhuset. Du kan også finde det online via linket hernder.