Kulturtilbud på vej til børn i udsatte boligområder

Kulturprojekt i Tranbjerg.

Børnekulturhuset i Aarhus glæder sig over udsigten til at igangsætte flere kunst- og kulturtilbud for børn, unge og familier i byens udsatte boligområder.

Sammen med Det Boligsociale Fællessekretariat har Børnekulturhuset i Aarhus modtaget en bevilling på 340.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Kulturbroen til børn og unge” til at udvikle kultur- og fritidstilbud i boligområderne Bispehaven, Herredsvang, Langkærparken, Trigeparken, Frydenlund, Vandtårnsområdet, Skovgårdsparken og Viby Syd.

Aktiviteterne tilrettelægges i tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere i de enkelte boligområder, så tilbuddene understøtter det boligsociale arbejde og frivillige initiativer i områderne.

Projektet 'Kultur der forandrer' har fokus på børn og unge i alderen 1,5-15 år og består af to supplerende indsatser. Dels arbejdes der med at udvikle og forankre fritidsundervisning inden for kunst og kultur, eksempelvis at starte lokale tegnehold, musikundervisning, teaterhold eller arkitekturworkshops. Dels vil projektet give børn, unge og deres forældre kunst- og kulturoplevelser både i og udenfor boligområderne. Det betyder, at der kommer teaterforestillinger i områderne, og det kan være en familieworkshop, koncert eller kulturelle indslag i den lokale byfest eller motionsløb, i kombination med at der arrangeres udflugter til kulturinstitutioner og andre kulturtilbud i Aarhus.

Vores mål med projektet er, at både børn, unge og deres forældre får åbnet deres øjne for kunst- og kulturaktiviteter. Samtidig vil vi give børnene og de unge en fornemmelse for nye interessefællesskaber og skabe et fundament for, at de på den lange bane kan involvere sig aktivt i civilsamfundet.
Ulla Stilling Pedersen, Børnekulturhuset i Aarhus

Otte projektet fordelt i hele landet har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje 'Kulturbroen til børn og unge', der som noget nyt afprøver, hvordan man kan bygge bro mellem sociale, kulturelle og religiøse skel og danne nye fællesskaber.

Fremover vil børn og unge i udsatte boligområder møde flere kunst- og kulturprojekter, hvis mål er at bygge bro på tværs af forskelligheder. Otte projekter fordelt i hele landet har fået tilskud fra puljen ’Kulturbroen’. Der er i alt uddelt 3,7 mio. kr., og puljen afprøver som noget nyt, hvordan man kan støtte projekter, der har til formål at bygge bro mellem sociale, kulturelle og religiøse skel og danne nye fællesskaber. Kulturminister Mette Bock siger: ”Vi skal ikke undervurdere kunstens og kulturens rolle. Kulturen binder os sammen, skaber livskraft og danner fællesskaber, og kulturmøder kan være en positiv katalysator for integration og stimulering af det frisind og den tillid, der er fundamentet i det danske folkestyre. Det betyder ikke, at vi skal betragte kultur instrumentelt, men kulturen viser sig at have en række positive og opbyggelige elementer i sig – og det skal vi selvfølgelig bruge! Med de otte støttede projekter får endnu flere børn og unge fra udsatte boligområder adgang til kunst og kultur på en måde, der styrker fællesskabet og de værdier, der samler os."
Kulturministeriet, 26. marts 2019