Ny pulje til sommeraktiviteter

Regeringen har den 9. juni 2020 indgået en aftale med Folketingets partier om sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Aftalen skal sikre at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter. Aarhus Kommune har i den forbindelse fået tildelt 10,2 mio. kr. til at igangsætte ekstra sommeraktivitetsforløb.

Sommeraktivitetsforløbene skal blandt andet understøtte børn og unges deltagelse i fællesskaber gennem sommerferien og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter. Der er flere initiativer i gang, og for kulturinstitutioner, kulturaktører og kulturskoler vil det være relevant at søge disse to:

  • Aktiv Sommer-programmet:

Aarhus Kommune har besluttet at yde et ekstra tilskud til arrangører i Aktiv Sommer-programmet gennem Sport og Fritid.

 

  • ”Ekstra aktiviteter i Sommerferien”

Sommerferieaktiviteter indenfor kunst og kultur med henblik på at understøttet de børn og unge, som ønsker at deltage i sommerferieaktiviteter i regi af kulturinstitutioner, kulturskoler og andre kulturaktører, der har fokus på børn og unges møde med kunst og kultur.

For ikke at bruge tid og kræfter på at lave en ny formular og ansøgningsprocedure, så er det besluttet, at man kan ansøge gennem Børnekulturhusets pulje. Ansøgningen skal mærkes ”Ekstra aktiviteter i Sommerferien”. Det er ikke en lang ansøgning, men bare en kort beskrivelse samt målgruppe, økonomi osv.

Der kan ikke søges til i forvejen planlagte aktiviteter

OBS: Grundet den korte tidsfrist vil vi kraftigt opfordre til, at I anvender jeres egne kanaler for markedsføring af aktiviteten. Oplysning om aktiviteterne vil desuden blive kommunikeret gennem fritidsklubberne og ungdomsklubberne, som holder åbent i sommerferien.

Ansøgningsfrist på puljen til ekstra sommerferieaktiviteter er den 29. juni 2020, men ansøgningerne behandles løbende, så aktiviteterne og planlægningen kan gå i gang hurtigt. Det betyder, at I skal sende jeres ansøgning ind så hurtigt som muligt, og at ansøgninger bliver afvist, hvis kassen er tom. Aktiviteterne skal gennemføres senest med udgangen af uge 32.

Der kan søges midler til alle udgifter ifm. aktiviteten - løn, lokaler, materialer mv.