Støtte til 'Grib engagementet i de musiske fællesskaber'

Elever deltager i en workshop med kunstneren MORMOR

Aarhus Kommune vil med modelforsøget udvikle langtidsholdbare modeller i fællesskab mellem kunstskoler og specialklasser, så eleverne får adgang og lyst til at deltage i fællesskaber inden for musik, teater, dans og billedkunst.

Modelforsøget er målrettet elever fra specialklasser og indbefatter et strategisk samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Det understøttes af følgeforskning fra VIA UC, der er med til at skabe fælles kompetenceudvikling og forankring.

Kunstarter: teater, dans, visuel kunst og musik.