Udstilling på rådhuset om kunst på skoleskemaet

Det styrker fællesskab, fordybelse og følelser at arbejde med kunst og kultur i folkeskolens specialklasser. Det er nogle af erfaringerne fra en række kunstforløb, som Aarhus Kommune har gennemført sammen med skolerne og kulturinstitutioner. Gennem forløbene har elever i specialklasser på mellemtrinet med diagnoser inden for ADHD og autismespektret haft billedkunst, musik og teater på skemaet for at styrke deres kompetencer og trivsel.  

I denne uge udstiller eleverne fra forløbet med billedkunst nogle af de værker, de har skabt i forløbene, på Aarhus Rådhus.

I modelforsøget ”Grib Engagementet” har undervisere fra Aarhus Billed- og Medieskole, Aarhus Musikskole og Teaterhuset Filuren sat fokus på, hvordan billedkunst, musik og teater kan bruges i undervisningen. Sammen med elever og personale fra kommunens specialklasser har de skabt nye kunstfaglige forløb, der kan inspirere indsatsen for bredere børnefællesskaber, trivsel og mental sundhed.

Udstillingen kan opleves i Rådhusets åbningstid fra tirsdag den 16. august og resten af ugen. Kl. 10-11 tirsdag og fredag vil der være repræsentanter fra ”Grib Engagementet” til stede, så man kan høre mere om erfaringerne med projektet. 

Fakta om modelforsøget Grib Engagementet

  • Modelforsøget skal give børn i specialklasser på mellemtrin med diagnoser inden for ADHD og autismespektret mulighed for at deltage i fællesskaber inden for musik, teater og billedkunst i rammer og med metoder, der er tilpasset deres behov.
  • Undervisere fra tre forskellige kunstskoler står for de kunstfaglige aktiviteter, der består af undervisningsforløb inden for musik, teater og billedkunst.
  • Aktiviteterne tager afsæt i en dialog med børnenes faste lærere og pædagoger om behov, udfordringer og styrker og tilpasses løbende

Børnekulturhuset, Kulturforvaltningen står for den overordnet projektledelse i dialog med PPR- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Sundhed, Børn og Unge