Grib engagementet

"Øjenkontakt, motoriske udfordringer, øget fantasi og forståelse af, hvad skuespil er. Det er nogle af de gevinster, elever på mellemtrinet får med sig, når deres specialklasse på mellemtrinet deltager i et forløb med øvelser og drama fra teatrets verden." Folkeskolen.dk

Projektet for specialklasser i Aarhus indgår i Grib engagementet i de musiske fællesskaber - i daglig tale blot Grib engagementet. Det er en pulje under Slots- og Kulturstyrelsen, som støtter modelforsøg i kommunerne med at få flere børn og unge til at mødekunst og kultur.

Projektet er udviklet af Børnekulturhuset, kulturforvaltningen, PPR, Sundhed og Trivsel samt Børn og ungeforvaltningen i Aarhus Kommune.
Slots- og Kulturstyrelsen støtter projektet med en millionkroner. Herudover lægger både Børnekulturhuset, PPR, Sundhed og Trivsel og de medvirkende skoler midler i projektet i form af blandt andet timer og materialer.
Filuren i Skolen, Aarhus Musikskole og Aarhus Billed- og Medieskole deltager i projektet med undervisere.