Ansøgningskriterier

 • mødet mellem børn/unge og professionelle kunstnere – dvs. forløb/workshops med billedkunstnere, musikere, dansere, designere etc.

  og derudover...

 • en høj inddragelse af børn i planlægnings- og gennemføringsfase
 • samarbejde mellem flere parter i det børnekulturelle miljø
 • inddragelse af samarbejdspartnere fra forskellige geografiske og kulturelle områder i Aarhus kommune
 • bæredygtighed ud over projektperioden
 • forankring i nærmiljøet
 • aldersspredning


OBS!
Alle kriterierne behøver ikke at være opfyldt. Det gælder som hovedregel, at Børnekulturhuset vægter et varieret udbud af kulturaktiviteter i Aarhus Kommune.
Hvis projektet er afhængig af støtten for at kunne gennemføres, bør støtten søges i god tid. Behandlingstiden kan tage op til 3 uger.
 
Yderligere retningslinier:

 • Da det er Børnekulturhusets rolle at være igangsættende, yder Børnekulturhuset ikke driftsstøtte.
 • Børnekulturhuset støtter normalt ikke det samme projekt to gange, med mindre det vurderes, at der er sket nye kvalitativt forsvarlige tiltag.
 • Vi yder ikke produktions- eller anlægsstøtte (bogtryk, scenografi, kunstnerisk indretning o.l.).
 • Vi yder ikke støtte til aktiviteter, der skønnes at ligge i direkte forlængelse af en institutions øvrige virke.
 • Bemærk venligst, at der generelt ikke ydes støtte til materialer, forplejning og transportudgifter.
 • Derudover gives der ikke støtte til projektledelse og administration.