Sådan fungerer ordningen:

 • Børnekulturhuset dækker 50% af lønudgifterne til ansættelse af en kunstner/kunstpædagog i den pågældende institution/skole i projektperioden.
 • Institutionen/skolen bidrager selv med et beløb svarende til støttebeløbet fra Børnekulturhuset.
 • Hvis projektet er afhængig af støtten for gennemførelse, bør ansøgningen sendes i god tid.

  Eksempel: Hvis institutionen/skolen ansætter en kunstner med en lønomkostning på 5000 kr. i projektperioden, så tildeler Børnekulturhuset 2500 kr. og institutionen/skolen bidrager selv med de resterende 2500 kr.

Kriterier:

 • Der skal være tale om æstetisk-kreative processer frem mod et produkt.
 • Institutionens/skolens børn skal være aktive medskabere af såvel proces som produkt
 • Den ansatte (eksterne) kunstner/kunstpædagog vejleder projektet og deltager således både i planlægnings- og afviklingsfasen.
 • Kunstneren/kunstpædagogen skal have erfaring med kunstneriske processer med børn og skal godkendes af Børnekulturhuset.
 • Skolens/institutionens personale deltager aktivt i planlægning og afvikling af projektet
 • Der skal være tale om et længerevarende forløb, således at den nødvendige tid til en fordybelse i processen sikres.


Bemærk:
Der er ingen ansøgningsfrist på 'Hel kunstner til halv pris'-ordningen.
Forventet behandlingstid: 3 uger.
Der ydes generelt ikke støtte til materialer, forplejning og transportudgifter.