I projektet KULT er der lagt vægt på, at pædagoger spiller en vigtig rolle i kunst- og kulturformidlingen ved at forberede børnene og vække deres nysgerrighed, så de er parate til en kunstoplevelse på eksempelvis et galleri, museum eller teater.

Lige så vigtigt er det bagefter at bearbejde oplevelsen, lade den præge børnenes leg og give plads til deres egne æstetiske udtryk ved for eksempel at skabe en museumsudstilling i børnehaven, tegne oplevelserne ved skrivebordet eller gøre indtrykkene levende med hånddukker og skyggeteater.

Som en del af KULT er der etableret regionale netværk mellem kulturinstitutioner, kulturformidlere, dagtilbud og professionshøjskoler, så der kan skabes en lokal forankret pædagogisk og kunstnerisk synergi mellem de forskellige tilgange til børns møde med kunst, kultur og kulturarv.


Fakta om KULT-projektet

Projektet KULT har været organiseret i tre klynger fordelt udenfor hovedstaden. Det er Professionshøjskolen Absalon, der har stået i spidsen for projektet, i tæt samarbejde med professionshøjskolerne UC Nordjylland og UC Lillebælt, Udviklingscenter for børne- og ungekultur Kulturprinsen i Viborg og HistorieLab/Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling.

Udviklingsarbejdet har omfattet sparring og samarbejde med repræsentanter fra kunst, uddannelses- og kulturarvsområdet, kommuner og daginstitutioner, og de særligt involverede kunstnere og pædagoger. Projektet omfatter derudover videndeling på regionale netværksmøder og afholdelse af en national konference, der finder sted torsdag den 17. maj 2018.

Projektet har ydet sparring til i alt 37 dagtilbud i ni forskellige kommuner, og mere end 850 børn har været en del af projektet.

Forfattere:
Professionshøjskolen Absalon: Bennyé D. Austring, Merete C. Sørensen, Thomas Thorsen
University College Nordjylland: Felicia Bech Lillelund, Hanne Kusk
University College Lillebælt: Lars Kjær Larsen, Mette Nørregaard Christensen, Lene Gutzon Münster
Kulturprinsen i Viborg: Ulla Voss Gjesing, Karoline Rasmussen
The Animation Workshop v. VIA University College: Flemming Bæk
Dansk Forfatterforening: Inge Duelund Nielsen.

© 2018 Alle rettigheder tilhører Slots- og Kulturstyrelsen