Børn i alderen 5-12 år inviteres sammen med deres voksne - forældre, bedsteforældre eller en god voksenven - til at sætte alle sanser i spil.

For mange, mange år siden blev Nysgerrighedsministeriet grundlagt af en minister, som vidste lige præcis hvem, der kunne blive de bedste nysgerrighedsagenter i det tophemmelige ministerium: BØRN

Én gang hvert 37te år er der rekruttering for Nysgerrighedsministeriets kommende agenter, og denne gang åbner Børnekulturhuset dørene for ministeriets nysgerrighedsprøver. 
For at blive agent må man udforske – og udfordre – sig selv i mange forskellige discipliner; der er både kreative, fysiske og eftertænksomhedskrævende opgaver; og man må gerne tage sine (bedste)forældre med – måske var de så uheldige ikke at kunne komme til rekruttering sidste gang, Nysgerrighedsministeriet var forbi!

I møder Nysgerrighedsministeriets nuværende agenter, der vil stille jer de særeste spørgsmål og bede jer undersøge ting, som I måske aldrig før har overvejet vigtigheden af. Alle informationer tæller med, hvis man vil være agent i Nysgerrighedsministeriet.

Når du har lavet et nysgerrigheds-ord med de indsamlede bogstaver, er du klar til at besøge bestyrelsen og få dit stempel, hvis du har bestået prøven som nysgerrighedsagent!

Målgruppe: 5-12 år med deres voksne
Periode: lørdag den 25. juni 2022
Hvornår: Kl. 11:00-16:00 - kom når det passer jer og brug den tid I har lyst til.
Hvor: Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C. Der er hverken lift eller elevator i bygningen
Pris: gratis. Ingen tilmelding.

Tag madpakken med eller køb kage og boller i cafeen

Eventet er et samarbejdsprojekt mellem Børnekulturhuset i Aarhus, Teaterhuset Filuren, Z-arts (Manchester) og Submersion Productions (Manchester). 
Eventet er støttet af samarbejdet mellem kulturforvaltningerne i Aarhus og Aalborg, ambassaden i London samt Slots- og Kulturstyrelsen.

---

Many, many years ago, the Ministry of Curiosity was founded by a minister who knew exactly who could become the best curiosity agents in the top secret ministry: CHILDREN
Once every 37 years, there is recruitment for the Ministry of Curiosity's future agents, and this time Børnekulturhuset opens its doors for the ministry's curiosity tests.
To become an agent, one must explore - and challenge - oneself in many different disciplines; there are both creative, physical and contemplative tasks; and you are welcome to bring your (grand) parents with you - maybe they were so unlucky not to be able to come for recruitment the last time the Ministry of Curiosity was over!
 
You will meet the current agents of the Ministry of Curiosity, who will ask you the strangest questions and make you to investigate things that you may never have considered before. All information counts if you want to be an agent in the Ministry of Curiosity.

This event involves stairs - there will be some activities outdoors that can be accessed without using the stairs but please be aware that the building is not fully accessible.

Arrangeret af: Børnekulturhuset i Aarhus