For at kunne optages skal du enten have en kunstnerisk uddannelse, eller dit kunstneriske virke skal udgøre størstedelen af dit arbejde. Desuden skal du være bosiddende i nærområdet/Region Midtjylland, da Børnekulturhuset ikke kan støtte udgifter til transport.

De workshops/forløb, som du kan tilbyde, skal kunne opfylde følgende kriterier:

  • Der skal være tale om æstetisk-kreative processer frem mod et produkt.
  • Institutionens/skolens børn skal være aktive medskabere af såvel proces som produkt
  • Den ansatte (eksterne) kunstner/kunstpædagog vejleder projektet og deltager således både i planlægnings- og afviklingsfasen.
  • Kunstneren/kunstpædagogen skal have erfaring med kunstneriske processer med børn og skal godkendes af Børnekulturhuset.
  • Skolens/institutionens personale deltager aktivt i planlægning og afvikling af projektet
  • Der skal være tale om et længerevarende forløb, således at den nødvendige tid til en fordybelse i processen sikres.

Udfyld ansøgningsskema

Kontaktoplysninger

Husk http://
Om dig som kunstner
Opsumér helt kort, hvad du tilbyder
Fokusér på dit kunstneriske arbejde med børn
Upload et billede, hvor du er i aktion med børn. Billedet skal være i en god opløsning: min. 1000x550 px eller ca. 2 MB
Ønsker du et billedgalleri under din profil, kan du sende flere billeder via www.wetransfer.com til nkara@aarhus.dk. Sæt kryds herunder, hvis du sender billeder til et billedgalleri.