Gå til hovedindhold

Hvad er Børnekulturhuset?

Udforskning, oplevelse og undren med hænder, hoved og hjerte.

 • Læs op

Indhold

  Børnekulturhuset i Aarhus er udviklings- og kompetencecenter for børnekultur.

  Børnekulturhuset står i spidsen for nye projekter og indsatser på børnekulturområdet, udvikler kulturtilbud til daginstitutioner, skoler og familier i samarbejde med byens kulturinstitutioner og kunstnere og yder støtte, herunder økonomisk, til kulturprojekter for børn og unge.

  Børnekulturhuset står desuden for Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus, der er Aarhus Kommunes indsats for at sikre, at den pædagogiske værdi i kulturinstitutioner og natur- og idrætsfaglige miljøer inddrages i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse til gavn for børn og unges læring, dannelse og trivsel.

  Kontakt os, hvis du har behov for samarbejde, hjælp og vejledning i forbindelse med børn og kultur.

  Vi samarbejder med kunstnere og kulturinstitutioner og sammen udvikler og afvikler vi kunst- og kulturtilbud for børn - både i skole og dagtilbud, men også i fritiden og med hele familien.

  Vi administrerer en kommunal pulje, Børnekulturpuljen, som støtter kunstaktiviteter, hvor børn møder den professionelle kunstner. Vi støtter også kunst- og kulturprojekter for, med og af børn og unge.

  Børnekulturhuset er en ekstern institution under Aarhus Kommunes Kulturforvaltning og har eksisteret siden januar 2000.

  ULF i Aarhus - Undervisnings- og læringsforløb

  Sekretariatet for ULF i Aarhus ligger også på Børnekulturhuset. ULF i Aarhus arbejder for at udnytte den pædagogiske og dannelsesmæssige værdi i kulturinstitutioner og natur- og idrætsfaglige miljøers særlige læringsrum, så læring, oplevelse, dannelse og faglighed kan gå hånd i hånd.

  ULF i Aarhus – undervisnings- og læringsforløb er et samarbejde mellem Kultur og Borgerservice og Børn og Unge samt en række museer, kulturinstitutioner, natur- og idrætsfaglige aktører. Aarhus Kommune finansierer drift og udvikling af ULF i Aarhus – undervisnings- og læringsforløb. Drift af og størstedelen af budgettet for ULF i Aarhus ligger i Børnekulturhuset. 

  Gå til ulfiaarhus.dk
  Sidst opdateret: 9. november 2023