Udover at være kvalitetssikrede, er alle skolekoncerterne målrettet enten indskoling, mellemtrin eller overbygning, og skolerne modtager tværfagligt undervisningsmateriale, der ligeledes er tilpasset aldersgrupperne. Ordningen har til formål at sikre alle skolens elever en årlig skolekoncert. Der vil blive afholdt én koncert pr. 120 børn.


Færdig ordning

Der er næsten intet administrativt arbejde forbundet med 'Levende Musik i Skolen' for skolerne, idet der allerede er sørget for musikernes overnatning, turnéplaner, transport, formidling af materialer osv.

Pris

Prisen for skolerne i Aarhus Kommune er 25 kr. pr. barn.
Før tilskud fra Børnekulturhuset koster skolekoncert-ordningen 40 kroner pr. barn. Det er under halvdelen af, hvad koncerten reelt koster. Børnekulturhuset giver et tilskud på 15 kr. pr barn, hvorved prisen reduceres til 25 kr.
Læs mere om Levende Musik i Skolen her: