Udover at være kvalitetssikrede, er alle skolekoncerterne målrettet enten indskoling, mellemtrin eller overbygning, og skolerne modtager tværfagligt undervisningsmateriale, der ligeledes er tilpasset aldersgrupperne. Ordningen har til formål at sikre alle skolens elever en årlig skolekoncert. Der vil blive afholdt én koncert pr. 120 børn.

Færdig ordning

Der er næsten intet administrativt arbejde forbundet med 'Levende Musik i Skolen' for skolerne, idet der allerede er sørget for musikernes overnatning, turnéplaner, transport, formidling af materialer osv.

Pris

Prisen for skolerne i Aarhus Kommune er 25 kr. pr. barn.
Før tilskud fra Børnekulturhuset koster skolekoncert-ordningen 40 kroner pr. barn. Det er under halvdelen af, hvad koncerten reelt koster. Børnekulturhuset giver et tilskud på 15 kr. pr barn, hvorved prisen reduceres til 25 kr.

KulturCrew

Hvis jeres skole ønsker at være med i LMS Koncertordningen, får I også mulighed for at få hjælp til at starte et KulturCrew op på jeres skole.

Ønsker I at give jeres elever indblik i det danske kulturliv på en måde, hvor de både får ansvar og lærer noget? Vil I give dem smag for at lave frivilligt arbejde, elske kulturen og forstå dens mange sider og arbejdsopgaver? Vil I give dem ejerskab til de ting, der sker på skolen og lære dem at samarbejde med hinanden, lærerne og omverdenen?

Elevinddragelse, ansvar, indflydelse, samarbejde, udvikling og sjov er nøgleord for initiativet KulturCrew.

Et KulturCrew består typisk af 8-12 udvalgte elever, som i samarbejde med skolens kontaktlærer står for både forberedelse og afvikling af arrangementer.
I forbindelse med eksempelvis en skolekoncert, vil eleverne typisk dække funktionerne:

  • Værter – Står for kontakten med musikerne før koncerten, tager imod dem på skolen og præsenterer dem på scenen.
  • PR-folk – Sørger før at reklamere for koncerten rundt om på skolen, interviewer musikerne, skriver måske en artikel til skolebladet og tager billeder til hjemmesiden.
  • Teknikere – Hjælper musikerne med at bære gear ind, stiller op, står for lys og teknik under koncerten og hjælper med at rydde lokalet efterfølgende.
  • Arrangører – Det samlede KulturCrew kan få mulighed for at være med til den mere administrative del som eksempelvis udvælgelse af, hvilke grupper skolen vil have besøg af og evaluering af koncerterne.

Interesseret?

Kontakt Karina Rask Nordtorp på nkara@aarhus.dk eller 4185 6669