Børnekulturhuset har lavet aftale med tre billedkunstnere, der alle har stor erfaring med at inddrage børn i den kreative proces og sammen med dem få frembragt skønne kunstværker.

Det synes vi, at børnene i Aarhus skal nyde godt af. Derfor tilbyder vi:
15 timers workshop med en af kunstnerne sammen med børnene ud på jeres skole inkl. en evt. fremvisning/fernisering.

Tre af disse timer kan efter ønske konverteres til workshop for lærere/pædagoger. Yderligere tre timer afsættes til planlægning og opfølgning.

Kunstnere:

  • Anne Katrine Graah Rasmussen
  • Henrik Jul Ebbesen
  • Ginette Wien

Sådan bestiller I:
Kontakt den kunstner, som I ønsker at samarbejde med (kontaktoplysningerne finder du i den PDF’en, hvor beskrivelsen er uddybet). Sammen med kunstneren aftaler I workshoppens tidsmæssige fordeling, tidspunkt, antal børn, krav til lokaler, materialer osv. Kunstneren medbringer udkast til kontrakt. 

Pris: 2.000 kr. + materialer. (Der kan ikke søges støtte gennem ULF i Aarhus til dette forløb. Forløbet koster 7200 kr. ekskl. materialer. Børnekulturhuset støtter således med 5200 kr.)
Sted: Ude hos jer
Tilmelding: Kunstnerne varetager selv tilmelding samt den kunstneriske og praktiske planlægning af workshoppen.
Periode: Der kan løbende træffes aftaler med kunstnerne.
Målgruppe: indskoling og mellemtrin - det kan også være et SFO-forløb.