Gå til hovedindhold

Søg Hel kunstner til halv pris

Formålet med ordningen er at give børn mulighed for at engagere sig i æstetisk-kreative processer under vejledning af professionelle kunstnere samt at udvikle samarbejdet imellem de kunstneriske/kulturelle og de pædagogiske virkefelter.

 • Læs op

Indhold

  Sådan fungerer ordningen:

  • Børnekulturhuset dækker 50% af lønudgifterne til ansættelse af en kunstner/kunstpædagog i den pågældende institution/skole i projektperioden.
  • Institutionen/skolen bidrager selv med et beløb svarende til støttebeløbet fra Børnekulturhuset.
  • Hvis projektet er afhængig af støtten for gennemførelse, bør ansøgningen sendes senest 3 uger inden afvikling.
   Eksempel: Hvis institutionen/skolen ansætter en kunstner med en lønomkostning på 5000 kr. i projektperioden, så tildeler Børnekulturhuset 2500 kr. og institutionen/skolen bidrager selv med de resterende 2500 kr.

  Kriterier:

  • Der skal være tale om æstetisk-kreative processer frem mod et produkt.
  • Institutionens/skolens børn skal være aktive medskabere af såvel proces som produkt
  • Den ansatte (eksterne) kunstner/kunstpædagog vejleder projektet og deltager således både i planlægnings- og afviklingsfasen.
  • Kunstneren/kunstpædagogen skal have erfaring med kunstneriske processer med børn og skal godkendes af Børnekulturhuset.
  • Skolens/institutionens personale deltager aktivt i planlægning og afvikling af projektet
  • Der skal være tale om et længerevarende forløb, således at den nødvendige tid til en fordybelse i processen sikres.


  Bemærk:

  Der er ingen ansøgningsfrist på 'Hel kunstner til halv pris'-ordningen.
  Forventet behandlingstid: 3 uger.
  Der ydes generelt ikke støtte til materialer, forplejning og transportudgifter.

  Udbetaling til Nemkonto: til CVR-nr. eller az-ident (hvis ansøger en del af Aarhus Kommune).

  Søg Hel kunstner til halv pris

  Kontaktoplysninger

  Fx skole, daginstitution eller kulturinstitution

  Husk http://

  Om projektet
  Økonomi
  Sidst opdateret: 28. november 2023