Økonomisk støtte
Børnekulturhuset har en Børnekulturpulje og herunder en Gør-det-selv-pulje. Formålet med disse to kategorier er at støtte børnekulturelle initiativer og produktioner. Der kan ydes støtte til planlægning, forberedelse og gennemførelse af konkrete initiativer eller støtte til idéudvikling og procesarbejde, samt til projekter i en undersøgelsesfase.
 
Sparring
Hvis du søger råd og vejledning i forbindelse med projektudvikling, så er du altid velkommen til at kontakte Børnekulturhuset.

Børnekulturpuljen anvendes til projekter igangsat af børnekulturhuset, tilskud til eksterne ansøgninger og til samarbejdsprojekter.

Ansøgningskriterier

 • mødet mellem børn/unge og professionelle kunstnere – dvs. forløb/workshops med billedkunstnere, musikere, dansere, designere etc.

  og derudover...

 • en høj inddragelse af børn i planlægnings- og gennemføringsfase
 • samarbejde mellem flere parter i det børnekulturelle miljø
 • inddragelse af samarbejdspartnere fra forskellige geografiske og kulturelle områder i Aarhus kommune
 • bæredygtighed ud over projektperioden
 • forankring i nærmiljøet
 • aldersspredning


OBS!
Alle kriterierne behøver ikke at være opfyldt. Det gælder som hovedregel, at Børnekulturhuset vægter et varieret udbud af kulturaktiviteter i Aarhus Kommune. Hvis projektet er afhængig af støtten for at kunne gennemføres, bør støtten søges senest 3 uger inden afvikling.
 

Yderligere retningslinjer:

 • Da det er Børnekulturhusets rolle at være igangsættende, yder Børnekulturhuset ikke driftsstøtte.
 • Børnekulturhuset støtter normalt ikke det samme projekt to gange, med mindre det vurderes, at der er sket nye kvalitativt forsvarlige tiltag.
 • Vi yder ikke produktions- eller anlægsstøtte (bogtryk, scenografi, kunstnerisk indretning o.l.).
 • Vi yder ikke støtte til aktiviteter, der skønnes at ligge i direkte forlængelse af en institutions øvrige virke.
 • Bemærk venligst, at der generelt ikke ydes støtte til materialer, forplejning og transportudgifter.
 • Derudover gives der ikke støtte til projektledelse og administration.

Udbetaling til Nemkonto: til CVR-nr. eller az-ident (hvis ansøger en del af Aarhus Kommune).

Har I en god idé? - men ingen penge? Er I mellem 10 og 17 år? Kunne I tænke jer at lave jeres egen videofilm, skrive en bog, lave en udstilling, indspille jeres egen musik eller måske noget helt andet? I Gør-det-selv-puljen kan I søge om støtte til f. eks. leje af teknik, indkøb af materialer eller andet til produktionen af jeres idé. Produktionen skal munde ud i en offentlig præsentation - det kan være på skolen, i klubben, på en café eller lignende.

Gør Det Selv puljen støtter kulturprojekter, der laves af børn og unge - for børn og unge.
Er jeres projekt afhængigt af støtte for at blive gennemført, bør I søge senest 3 inden afvikling.

Betingelserne er enkle:

 • Det skal være jeres egen idé
 • I skal selv tage beslutningerne og styre projektet
 • I må højest være 17 år og skal bo i Aarhus Kommune
 • Idéen skal være til glæde for flere end jer selv
 • Puljen støtter ikke projekter, hvor bevillingen udelukkende går til produktionsomkostninger, herunder film- og lydproduktion. Der skal være et offentligt tilgængeligt arrangement koblet på projektet, herunder en event, en visning, en udstilling, en debat m.v.

I skal ringe til os, så vi kan få en snak om jeres idé først.
Telefon 41856669 på hverdage mellem kl. 8.30 og 15.30

Udbetaling til Nemkonto: til CVR-nr. eller az-ident (hvis ansøger en del af Aarhus Kommune).

Formålet med ordningen er at give børn mulighed for at engagere sig i æstetisk-kreative processer under vejledning af professionelle kunstnere samt at udvikle samarbejdet imellem de kunstneriske/kulturelle og de pædagogiske virkefelter.

Sådan fungerer ordningen:

 • Børnekulturhuset dækker 50% af lønudgifterne til ansættelse af en kunstner/kunstpædagog i den pågældende institution/skole i projektperioden.
 • Institutionen/skolen bidrager selv med et beløb svarende til støttebeløbet fra Børnekulturhuset.
 • Hvis projektet er afhængig af støtten for gennemførelse, bør ansøgningen sendes senest 3 uger inden afvikling.
  Eksempel: Hvis institutionen/skolen ansætter en kunstner med en lønomkostning på 5000 kr. i projektperioden, så tildeler Børnekulturhuset 2500 kr. og institutionen/skolen bidrager selv med de resterende 2500 kr.

Kriterier:

 • Der skal være tale om æstetisk-kreative processer frem mod et produkt.
 • Institutionens/skolens børn skal være aktive medskabere af såvel proces som produkt
 • Den ansatte (eksterne) kunstner/kunstpædagog vejleder projektet og deltager således både i planlægnings- og afviklingsfasen.
 • Kunstneren/kunstpædagogen skal have erfaring med kunstneriske processer med børn og skal godkendes af Børnekulturhuset.
 • Skolens/institutionens personale deltager aktivt i planlægning og afvikling af projektet
 • Der skal være tale om et længerevarende forløb, således at den nødvendige tid til en fordybelse i processen sikres.


Bemærk:
Der er ingen ansøgningsfrist på 'Hel kunstner til halv pris'-ordningen.
Forventet behandlingstid: 3 uger.
Der ydes generelt ikke støtte til materialer, forplejning og transportudgifter.

Udbetaling til Nemkonto: til CVR-nr. eller az-ident (hvis ansøger en del af Aarhus Kommune).

 

Kultur der løfter og forandrer: puljemidler til socialt udsatte boligområder i Aarhus Kommune (dog ikke Gellerup/Tovshøj; her henviser vi til Gellerup Kulturmidler).

Det er puljens formål, at kunst og kultur kan og skal spille en rolle ift. social inklusion og øget medborgerskab og som dynamo for byudvikling. Kultur ses som kilde til dialog, refleksion og almendannelse og som grundlag for dannelse af fællesskaber og brobygning mellem mennesker og miljøer.

Ansøgningskriterier:

 • mødet mellem børn/unge og professionelle kunstnere – dvs. forløb/workshops med billedkunstnere, musikere, dansere, designere etc.
 • en høj inddragelse af børn i (planlægnings- og) gennemføringsfasen
 • samarbejde mellem flere parter i det børnekulturelle miljø
 • inddragelse af samarbejdspartnere fra forskellige geografiske og kulturelle områder i Aarhus kommune
 • bæredygtighed ud over projektperioden
 • forankring i nærmiljøet
 • aldersspredning
 • Op til 10 % af ansøgningssummen kan søges til projektledelse og administration.

Alle kriterier behøver ikke at være opfyldt.

Dette yder puljen ikke støtte til:

 • Produktions- eller anlægsstøtte (bogtryk, scenografi, kunstnerisk indretning o.l.).
 • Aktiviteter, der skønnes at ligge i direkte forlængelse af en institutions øvrige virke.
 • Forplejning og transportudgifter.

Er projektet afhængig af støtten, bør ansøgningen sendes senest 3 uger før afvikling.

Udbetaling til Nemkonto: til CVR-nr. eller az-ident (hvis ansøger en del af Aarhus Kommune).

Aarhus Kommune har lavet en kulturaftale med Kulturministeriet om at få tilført en fast sum til en dækning af refusionsberettiget børneteater. Det hedder statslig refusion. Kommunale skoler og institutioner får derudover et årligt tilskud fra Børn og Unge til teaterkøb.

For inspiration til konkrete forestillinger kontakt:
Astrid Guldhammer
Børnekulturhuset
asg@aarhus.dk / 29204434

Er du enlig forsørger? Har du børn under 18 år? Så kan du få formentlig få et fritidspas der kan betale for fritidsaktiviteter for dit barn indtil kr. 1.000.

Dit barn kan bruge fritidspasset i forbindelse med mange forskellige foreningsaktiviteter. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate eller noget helt andet. Tilbuddet gælder ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.